هدف از سایت بارگاهی

بسم الله الرحمن الرحیم

    ای نام تو بهترین  سر اغاز         بی نام تو نامه کی کنم باز

       با سلام و ادب  محضر خوبان و نیک اندیشان  و زیبا بینان                                 

 این سایت  با نام روستای  کهن و تاریخی  بارگاهی  شهرستان دشتستان استان بوشهر با هدف فرهنگی و معرفی  روستا راه اندازی شده است  و قطعا بی عیب و کاستی  نمی باشد  زیرا در عالم تنها گل بی عیب حضرت حق و انبیاء الهی  و ائمه  هدی  سلام الله علیهم اجمعین  می باشند  که از هر عیبی  و نقصی مبراء و  پاک  می باشند  . اما سایر وانسانها و مصنوعات و  اندیشه  های انان  کاستی دارد    بقول پروین اعتصامی  شاعره شیرین  گفتار و ادیبه فرزانه                                                            

هر گلی، علت و عیبی دارد                                         

گل بی علت و بی عیب، خداست                                                                       

 لذا دست یاری وتمنای  هدایت   به سوی عزیزان صاحب  خرد و اندیشه ونویسندگان  اهل قلم وعاشقان صاحب سر و عارفان اهل   دل و اگاهان  به تاریخ  و اداب و سنن   می گشائم   و پذیرای  دیدگاه ها و ارشادات  شما گرامیان هستیم

علیرضا کشاورز بارگاهی مدیر سایت