وصف بارگاهی توسط علیرضا کشاورز بارگاهی

 

 

 

                 بارگاهی ای کهن سرزمین وی پیر دیار                                                                                                                                  خاک   پاکت زادگاه ، مردان پارسا    وهوشیار                                   

                                             یادگاران تمدن در تو می باشد بی شمار

تل خندق تل میدان و قبر میرنامدار

                                     

تونل دهان کوچه، تنب گوراب و تل نقار                                                  

            آسیاب های کهن تل نر و تل میدان خوش نگار

 هست اندر کنار راه ریل ماندگار                                                                                                                                                شهر صفارت نگین دشت گله میر و کشتزار

آب انبار مرو  واب انبارکلی واب  انبار راه دیار                                                                                                                             هست  نیکو  گواه بر عمران و آبادی آن خاک و دیار         

قدمگاه امام باقر(ع) و دشت شب بو در بهار                                                                                                                                  هست چون بهشت بر زائران بی شمار

دشت امیر خانی و گله میر و گود انبار                                                                                                                                                 هست کشتزار، گندم و تنباکو و پیاز و خیار

 

دشت تل قارچی و دم روباه و زمین انبار                                                                                                                                     هست گلزار و مرکز تولید کاهو در بهار

باغ جمعه، باغ شور، باغ رستم و باغ چشمه در نهار                                                                                                                                           هست  چون جنت برای باغدار

دشتهایت سرسبز و باغهایت پرثمار                                                                                                                                                       نخل هایت سرسبز و راست قامت ، استوار

 

مسجد صاحب الزمان عج در وقت نماز   

                                                     هست  جایگاه  عابدان شب زنده دار  پر  نیاز

حسینیه  سید الشهداء جایگاه روضه و نیاز

                                                در محرم و صفر  هست شمس دیار

بارگاهی ای کهن خاک وگوهر  دیار                                                                                                                                            در تو مردان با سخاوت ، با صلابت بسیار

کد خدا رضا مرد سخای نامدار                                                                                                                                                   حاج محمد مرد ایمان و صلابت  ،با وقار                                                                                                                                          در صف راهپیمایی های برازجان پر افتخار                                                                                                                                       بوده و هستند  مردان استوارت جای دار

در روز های انقلاب با شکوه  نو بهار                                                                                                                                                        جمله   بود ند فرزندان شجاعت پاسدار

در تو بسیارند مردان جهاد و ایثار                                                                                                                                             همچو ابراهیم پاریاو ،شهید راز دار

در دفاع از سرزمین و انقلاب و ناموس و دیار                                                                                                                                     جمله رفتند به جبهه فرزندانت با افتخار

 

در تو صاحب منبران با صفا و  با نماز                

                                      خوش درخشیدند در   وقت  راز و  نیاز                                                                                                              

بر فراز  منبرت  با  سوز و گداز 

                            خوش سخن گفت  حاج شیخ علی یزدان پناه  صاحب راز 

هست در گوش و  ضمیر  مردان دیار 

                                  صوت زیبای  حاج سید حسین حسینی مفدم یادکار

در تحصیل ادب و تدریس قرآن راز دار                                                                                                                                                          سابقند ملا علی قنبری و زائر جعفر مکتب دار

درحوزه فرهنگ و درس و مدیریت و کار                                                                                                                                                      پیش کسوتند آریا اسماعیل و مهدی زاده علی و رضایی کریم با وقار

در پاسبانی وژاندارمری  پر افتخار

                               سابقند  حاج محمد علی نادری و  حاج محمد اکیا  

در تجارت کربلایی مصطفی و فتح اله برزکار                                                                                                                                     بوده اند بازرگانان پیشرو اندر دیار

در زراعت قدیمند مشهدی حسین بارگاهی و محمد حسین کشتکار                                                                                                                 خالو رضا علی پور و محمد شریف فرخی با تبار

در شجاعت پر افتخارند آن دو برادر ان دو یار                                                                                                                                        رضا رضایی و محمد علی رضایی خاصان دیار

در سیاست نامدارند و صاحب اختیار                                                                                                                                                    خالو احمد فرخی و پدر ابراهیم ان مرد با افتخار

در شیرین زبانی و طنزو گفتار ناز                                                                                                                                                  بی نظیرند  ملا عباسقلی قنبری و استاد کرم جوکار    

 

 

 

 

 

 

 

   سروده شده توسط                                    علیرضاکشاورزبارگاهی در تاریخ  12تیر94