سابقه روحانیت سعداباد بقلم علیرضا کشاورز بارگاهی

 

 

 

سابقه روحانیت سعدآباد

                                                                       

شهر سعدآباد که بر بقایای شهر تاریخی وکهن توز بنا گردیده ازدیرباز به شهر فرهنگ وادب ومهد وپرورش عالمان بزرگ شهرت دارد این شهروساکنانش سابقه درخشان دین داری،تدین،عشق به اهل بیت(ع)،فرهنگ دوستی،دانشجویی ودانش پژوهی،نشرعلم ودانش،پرورش عالمان راستین،دانشمندان صاحب فضیلت ،ادبا وشعراء را در کارنامه سراسر افتخار و زرین خود دارد وزیباترین برگ این افتخارات پرورش عالمان عاشق ودلداده اهل بیت عصمت وطهارت (ع) صاحب فتوی وبیان در دامان خود است. ومی توان به حق ادعا کرد که آنچه سبب آوازه وافتخار این شهر گردیده واین شهر را به شهر فرهنگ وادب شهره نموده است بلندی قامت اندیشمندان وبزرگان روحانیت این شهراست. باکمال تاسف تا کنون شرح حال زندگی وسیره سراسر افتخارشان آن گونه که شایسته منقبت وشان آنان باشد به رشته تحریر در نیامده است. نسل جوان وسایر جویندگان فضائل علماء همچنان تشنه آن فضائلند،به همین منظور شرح مختصری از زندگی ایشان تقدیم می گردد.

                                                                                

                                                                                   

حضرت آیت الله حاج سید مهدی مهدوی  

از بزرگان ومفاخرروحانیت سعدآباد،سرو بلند قامت علم وادب، فقیه وادیب عاشق اهل بیت(ع) حضرت آیت الله حاج سید مهدی مهدوی است که نقش بنیادین در پایه گذاری منبر،وعظ وخطابه دراین شهر دارد آن فقیه بزرگوار تحصیل کرده حوزه کهن نجف اشرف بود که به لطف پروردگار وتوفیق الهی همای سعادت وخضر رهی برای ساکنان شهر ومنطقه سعدآباد گردید ایشان منشاء خدمات فراوان در حوزه فرهنگ است که از مهمترین آنان آشنا نمودن مردم با فقه اهل بیت (ع)ومعارف اسلامی وسیراب نمودن مردم ازکوثروزلال مکتب قرآن واهل بیت(ع) می باشد.آن عالم دانشمند علاوه بر اجتهاد وفقاهت آشنای با تاریخ وادبیات بوده  که شعر معروف ایشان در وصف حادثه جانسوز کربلا بیان گر توانمندی ،تسلط وآشنایی اش بر تاریخ و ادبیات عرب است. که برای تیمن وتبرک شعرمعروف ایشان تقدیم حضورتان می گردد.

                                                   

                                                                         

چوشاه دین بدشت کربلا در خاک مدغم شد       

                                تمام انبیاء معتل وناقص عرش اعظم شد

زرفع ونصب راس اوبه نوک نیزه خولی 

                       زمین شد بی سکون پشت فلک زین ماجراخم شد

زفتح آل بوسفیان وکسر آل پیغمبر                  

                            اساس دین بهم خورد بنای کفر محکم شد

ندیدم منصرف مخلوع باشد زانصراف الا      

                               حسین تشنه لب کاو باعث ایجادعالم شد 

خلافا للکتاب وعقل ونقل واجتماع برقتل   

                           شه دین قره العین رسول الله اکرم شد        

 هزار ونهصد افزون زخم کاری داشت برپیکر  

                             براین معلول واحد این علل ها جمع باهم شد

سرودست از تنش اعداء زراه کین جدا کردند 

                            تنش در خاک وخون عکس منادی مرخم شد

نشد ممکن تمیز زخمهای پیکرش زیرا        

                            که از سم ستوران زخم ها مجهول ومبهم شد

کنار اکبر اندر خاک وخون غلطید چون اصغر

                         براشتر حمل شد اوسط سوی شام پرازغم شد

زشور وناله صغری وکبری حسین یاران  

                       به چارم چرخ خاکستر نشین عیسی بن مریم شد

ولی حضرت داور امام وحجت مطلق         

                          مقید وارد شام وبه آه وناله توام شد           

سپهرازوضع کیفیات فعلش منفعل گردید   

                         کز او ظلمی چنین نسبت به انباء زمان کم شد

قتال اندر محرم بد محرم بر مسلمانان       

                           ولی آخر محرمها بسی اندر محرم شد        

زطوفان حوادث زورق دین گشت طوفانی     

                            بدشت نینوا بشکست وغرق لجه دم شد     

چو شد لب تشنه مقتول از جفا فرزند پیغمبر     

                            بکام اهل عالم جمله شهد زندگی سم شد    

نگویم زخمهای پیکر او مانده بی مرهم    

                        که خاشاک بیابان به هر زخمش جمله مرهم شد

بزیرسم اسبان چون تفرق یافت اعضایش    

                           برای زینب اسباب غم ومحنت فراهم شد    

چنان سیل الم بر دختر زهرا هجوم آورد  

                        که اندر چشم حق بینش جهان تاریک ومظلم شد

هنوز از داغ مرگ مادر وجد وپدر هر دم 

                         فغان میکرد کاین غم نیز با آن جملگی ضم شد

زجور چرخ دوران پرور نبات حیدر صفدر 

                         اسیر ودر بدر همچون نبات ترک ودیلم شد 

میان کوچه وبازارها حیران وسرگردان     

                          مقدم گاه تالی وگهی تالی مقدم شد             

 زبد کرداری اولاد خود در جنت الماوی    

                           خجل در نزد پیغمبر صفی الله آدم شد        

بهشتی را که حق دارالسرورش خواند در قرآن  

                             پس ازقتل حسین بیت الحزن بل دارماتم شد

حرم با حجر وبا بیت ومقام ور کن شد گریان  

                             صفا شد بیصفا مشعر به آه وناله توام شد  

منی ومروه انداین عزا خونبار گردیدند 

                       زغم زمزم حجر گشت وحجرا از گریه زمزم شد

بکن ختم سخن مهدی قلم در کش که می بینم       

                                    حواس خامه از تحریر این ابیات در هم شد      

 

حضرت آیت الله حاج سیداسماعیل مهدوی

                                                       

روحانی برجسته ومثال زدنی وستودنی دیگر ازصفهان کوچک، سعدآباد، عالم ربانی ،فقیه صمدانی،طبیب حاذق،وخطیب توانا،دانشمند شهیر،مدرس کتاب قانون بوعلی، طراح تقسیم شهریه طلاب درحوزه هزار وچند ساله وکهن نجف، شرکت کننده در جنگ مسلمانان عراق با پیر استعمارگربریتانیای کبیر(انگلستان) وبنیانگذار فرهنگ ومدرسه به سبک نوین درسعدآباد مرحوم آیت الله حاج سید اسماعیل مهدوی فرزند سید مهدی متولد 1302 هجری قمری تحصیل کرده حوزه کهن نجف اشرف وشاگرد ممتاز حضرت آیت الله سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه که درسن 20 سالگی به درجه رفیع اجتهاد نائل گردید.بزرگ دانشمندی که آوای سخن دلنشین وخطابه های پرشور ایشان در گوش جان مومنین کهن سال این شهر طنین انداز وتاثیر ارشادات وهدایت های الهی ایشان عطرآگین جان مومنان این دیارمی باشد وهنوز حکایتها وقصه های طبابت این طبیب حاذق ومتخصص طب بوعلی بر سرزبانهاست.

                                                                                                                  

 ساکنان استان بوشهر وخاصه دشتستانیها سعدآباد ومردمانش را با آوازه طبیب حاذق حضرت آیت الله حاج سید اسماعیل مهدوی می شناسند زیرا دست محبت وطبابت ایشان در گذشته بر سر آنان کشیده شده ودردهای آنان با مرهمی که بر زخمهایشان نهاده التیام یافته است. این روحانی برجسته حدود سه ربع قرن منشا خدمات فراوان برای شهر ومنطقه دشتستان بزرگ بودومردم از وجودش بهره ها بردند وهدایت ها یافتند عاقبت در دوم رمضان مبارک سال 1399 هجری قمری سروش یا ایتهاالنفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ازحی داورشنید وچشم از جهان فرو بست تشیع جنازه با شکوهی از ایشان بعمل آمد ودر مقبره خانوادگی سادات مهدوی در شهر سعدآباد به خاک سپرده شد واکنون مزار ایشان زیارتگه دوستداران علم ودانش وفضیلت است در این کوتا سخن جای آن نیست که به همه ابعاد شخصیتی ایشان بپردازیم.          

 شرح این هجران واین خون جگر         

                       این زمان بگذار تا وقت دگر                 

                                                                                           

    حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج سید جواد مهدوی                                     

                                                 

از عالمان و روحانیت دیگرسعدآباد ازخانواده سادات مهدوی می توان حضرت حجه الاسلام حاج سید جواد مهدوی فرزند سید مهدی متولد 1306 هجری قمری واعظ ومنبری ومسئله گوی پر تلاش وساعی این شهررا نام برد.ایشان معاصربرادرش حضرت آیت الله حاج سید اسماعیل مهدوی وتحصیل کرده حوزه نجف اشرف بوده است شخصیت ایشان تحت تاثیرمقام بلند علمی برادرش آیت الله سید اسماعیل مهدوی قرار گرفته است حاج سید جواد عمری مردم را با معارف واحکام آشنا نمودند وخدمات شایانی به فرهنگ واخلاق دینی نمودند ودرهشتم محرم الحرام 1379هجری قمری بدرود حیات گفت وپس از تشیع جنازه با شکوه  در مقبره خانوادگی سادات مهدوی به خاک سپرده شد                                   

                                                                 

 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید عبدالرسول مهدوی                                   

 از عالمان برجسته دیگر حضرت حجه الاسلام حاج سید عبدالرسول مهدوی تحصیل کرده نجف که مدتی در سعدآباد رحل اقامت افکند وپس ازآن به کازرون هجرت ودر آن شهربه اقامه نمازجماعت وارشاد وهدایت مردم پرداخت وسپس به تهران مهاجرت ودر مسجد سید شهداء نازی آباد ومسجد سید خندان به اقامه نماز وخطابه ومنبر می پرداختند. ودر سال  1380 چشم از جهان فرو بست ودر حرم رضوی به خاک سپرده شد                         

 

 

حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج سید ابوالحسن مهدوی                                    

                                               

روحانی ممتازوخدوم دیگر ازخاندان سادات مهدوی مرحوم حجهالاسلام والمسلمین حاج سید ابوالحسن مهدوی فرزند سیداسماعیل متولد 1307 شمسی تحصیل کرده حوزه شیراز،قم ومشهد وشاگرد ادیب خراسانی است ایشان سالیان طولانی در این شهر مسئولیت دار پاسخ گویی مسائل شرعی وبیان کننده احکام الهی واقامه کننده عزای سالار شهیدان،مدرس دبیرستانهای سعدآباد وسردفتر ازدواج رسمی34 سعدآباد بودندآن مرحوم یکی از فعالین در عرصه تعالی منطقه وخدمات در شهربودنداز جمله خدمات وفعالیتهای ایشان تلاش در راستای تحقق خواسته های مردم واحداث پل امیرالمومنین(ع) برروی رودخانه شاپور،اهداء زمین برای احداث کمیته امداد امام خمینی(ره) واهداء زمین برای ساخت مدرسه جابربن حیان واهداء زمین برای مسجد المهدی(عج)می باشد.آن بزرگوار نقش موثری درتربیت وتعالی فرزندان این دیار دارد ومساعدت های فراوانی به انقلاب اسلامی نمودند ویکی از برومندترین فرزندان خود شهید والامقام سید رضا مهدوی (مشهور به امین) پهلوان واسوه ورزشکاران وفوتبال دوستان سعدآباد را تقدیم انقلاب اسلامی نمودند وهمای سعادت بر سر ایشان نشست وملقب به ابو شهید گردید واین خانواده عالم پرور به زینت شهادت آراسته تر گردیدهنوز قیافه آرام ومتین ایشان با لبان مترنم به ذکرو یاد پروردگارش قدم زنان برساحل رود خانه شاپور در کنار پل امیرالمومنین(ع)درخاطرات واذهان این مردم زنده است. وخاطرات شیرین تدریسش بین فرهنگیان واهل ادب بر سر زبانهاست. ایشان درهفتم شهریور 1378 به دیدار معبودش شتافت ومرغ روحش از قفس تن پرواز کرد ودر مقبره خانوادگی سادات مهدوی به خاک سپرده شد ومزارش اکنون زیارتگه اهل فضل وادب است

.                  

حضرت آیت الله میرزا محمدحسن انصاری  

                                                                                                

در سعدآباد به غیر از خانواده سادات جلیل القدر مهدوی بزرگان ومفاخر وافاضل دیگری درکسوت روحانیت بوده اند یکی ازآن مفاخر فقیه، عارف وادیب توانا مرحوم حضرت آیت الله حاج میرزا محمد حسن انصاری معروف به آمیرزا است ایشان در سال 1262شمسی هجری در سعدآباد چشم به جهان گشود ودوران نوجوانی برای کسب علم ودانش به عتبات عالیات وحوزه علمیه نجف هجرت نمودند وازمحضر بزرگان آن حوزه همچون آیت الله سید کاظم یزدی صاحب عروه وسایر بزرگان نجف بهره برد وبه درجه اجتهاد نائل آمد وپس از آن به زادگاهش سعدآباد مراجعه وهمدوش پسر دائی خود حضرت آیت الله حاج سیداسماعیل مهدوی به نشر معارف اسلامی وعلوم اهل بیت(ع) پرداختند .ایشان علاوه بر اجتهاد وتوانایی بالا در مباحث فقهی به ادبیات فارسی وعربی تسلط کامل داشتندودرموضوعات فلسفی وکلامی وشعر استادی ماهر وخبره بودند دو اثرگرانبها به نامهای:اولین امامت والدرروالیواقیت را به زبان عربی به رشته تحریر در آوردند.ایشان از طبع شعر و ذوق ادبی وعرفانی بالایی بر خوردار واشعار وغزلهای عرفانی ازایشان به یادگارمانده واشعاری در مدح وثناء اهل بیت(ع) دارند که نمونه ای از اشعار آن استاد فرزانه که درمدح حضرت ولی عصر(عج)  تقدیم می گردد:                                                                  

                                                                   

کی شود کاین شب هجران به سر آید ما را        

                               رخ زیبای تو از قبله نماید مارا         

پور عمران ید بیضا بنماید ما را                  

                              این همه عقده زدلها بگشاید ما را         

کی شود کاین شب هجران به سرآید ما را                             

                  نه شب عمر سر آمد نه شبم رابه سر آمد            

نه بشارت برسیدم نه زپیکی خبر آمد    

                      نه خود از مطلع اقبال بدر آمد                     

 نه بوئی ز قمیصش به بر آمد            

                         تا چو یعقوب ضیاء به سر آید ما را

                                       

در ره دوست چنانم که سر از پای ندانم            

                               فرس عمر برانم که به مقصد برسانم    

ملک دل بی رخ زیبای تو قبری تار است          

                               ملک بی سلطنت جایگه فجار است      

حکم دردست صلیب است ودگر زنار است     

                          زندگی بی تو برانصاری خون دل عار است

کی شودکاین شب هجران به سر آید ما را

                                                                                               

آن مرحوم خدمات ارزشمندی به فرهنگ وتعالی معنوی شهر ومنطقه سعدآباد نمودند وعلاوه بر کارهای فرهنگی مسئولیت سردفتری ازدواج رسمی شماره 11 بعنوان اولین دفتر رسمی ازدواج منطقه سعدآباد را عهده دار بودند که اولین ازدواج ثبت شده توسط ایشان به سال 1316 هجری شمسی می باشد آن مرحوم استاد خط نستعلیق وخوشنویسی بودند وآثار مکتوب بر جای مانده از ایشان درمجلدات دفتر 11 وسایر مکتوباتش دال بر استادی آن عزیز سفر کرده است آن بزرگواردر سال 1332هجری شمسی ندای یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی از رب ودود  شنید وبه لقاء پروردگارش شتافت بدن مطهرش به نجف اشرف انتقال ودر قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد.                                                                                     

حجه السلام والمسلمین شیخ عبداله انصاری

                                                       

یکی از روحانیون ورجال فعال در عرصه سیاست وامورات اجتماعی در سعدآباد مرحوم حجه الاسلام والمسلمین شیخ عبداله انصاری فرزندمرحوم حضرت ایت الله میرزا محمد حسن انصاری متولد 1307هجری شمسی می باشد .ایشان در خانواده علم وادب چشم به جهان گشود ودر دامان پدری فقیه،ادیب وعارف ومادری مومنه پرورش یافت واز خرمن دانش پدر بهره برد ودر همان کودکی با قرآن آشنا وسپس راهی مدرسه به سبک نوین گردید وتا ششم نظام قدیم درس خواند آنگاه به توصیه پدر برای تحصیل علوم دینی راهی حوزه کهن نجف اشرف گردید وحدود 6سال از خرمن دانش علماءودانشمندان آن حوزه خوشه چید وسپس به وطن باز گشت وبه انجام امورات مذهبی واجتماعی مشغول گردید ایشان در جریان ملی شدن صنعت نفت بخاطر فعالیت سیاسی دستگیر وحدود یکسال ونیم در تهران زندانی گردیده ایشان علاوه بر مسئولیت سر دفتری ازدواج رسمی11 سعدآباد فعالیتهای اجتماعی وعمرانی چشم گیری داشته به گونه ای که منزل ایشان در سالهای قبل از انقلاب ودوران طلایی تلاش برای ارتقاء سعدآباد کانون تصمیم گیری بزرگان ودلسوزان شهر ومنطقه بوده وبا عنایت به اینکه آن مرحوم دارای قلمی رسا وتوانمند واز آشنایان به رموز خط زیبای نستعلیق وخوشنویسی چیره دست بوده اکثر مکاتبات مربوطه به مطالبات وخواسته های مردم بوسیله ایشان انجام می گرفته است.ومکاتبات وپی گیری های وی برای تحقق آرزوی دیرینه مردم سعدآباد در ساختن پل امیرالمومنین (ع) برروی رودخانه شاپور معروف است.آن مرحوم علاوه بر امورات ذکرشده در حل وفصل دعاوی ومشکلات مردم نقش موثری داشته وهمچنین مسئولیت رئیس خانه انصاف ومدیر عامل تعاون روستایی سعادت سعدآباد را عهده دار بوده است .عاقبت ایشان در تاریخ اول بهمن ماه سال 58 حیات دنیا را بدرود گفتند وپس از تشیع جنازه ای با شکوه در قبرستان میرهداف به خاک سپرده شدند.                                                  

 

                                                

حجه الاسلام والمسلمین شیخ محمد امین ده ملایی

                                                

یکی از رجال سیاسی ،مذهبی شهر سعدآباد مرحوم حجه الاسلام والمسلمین شیخ محمد امین ده ملایی فرزند شیخ علی است آن مرحوم از تحصیل کردگان حوزه نجف است که پس از تحصیل به وطن وزادگاهش باز گشته و رحل اقامت در این شهر افکندند  ایشان در بیان احکام شرعی توانمند ودرب خانه اش بر پرسش گران احکام ورعایت کنند گان حلال وحرام الهی همواره گشوده ومردم از خرمن دانش ایشان بهره می بردند .آن بزرگوار در مسجد صاحب الزمان (عج) هم اقامه نماز جماعت می نمود.مرحوم شیخ محمد امین در امورات سیاسی،مبارزه باخوانین ودفاع از حقوق مردم ورعیت نقش بسیار موثری داشتند وبرای احقاق حقوق مردم وکشاورزان چندین بار به تهران سفر نمودند وبا مقامات عالی کشور از جمله دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ملاقاتها ونشستهایی جهت حل مشکلات مردم داشته اند وبعضی از وقایع وظلمهایی که از ناحیه خوانین  بر مردم رفته بود را در روزنامه های کثیرالانتشار آن روز منتشر نموده اند.ایشان روحانی ساده زیست ومردم دوست بودند عاقبت مرغ روح این روحانی مردمی در روز ششم فروردین سال 1363 از قفس تن رها وپس از تشیع باشکوه در قبرستان میرهداف شهر سعدآباد به خاک سپرده شد.

                                                                                            

حجت  الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی ده ملایی

                                                                                                                   

یکی ازرجال روحانی شهر سعدآباد مرحوم حجه الاسلام والمسلمین شیخ علی ده ملایی فرزند شیخ محمد امین است ایشان در سال 1309 هجری شمسی در سعدآباد چشم به جهان گشود ودرنوجوانی رهسپارحوزه علمیه نجف برای تحصیل شدند واز خرمن دانش علماء حوزه نجف بهره بردند وپس از باز گشت از عتبات عالیات وحوزه نجف مدتی در شهر سعدآباد ساکن ولی به خاطردفاع از حقوق مردم وکشاورزان مورد خشم وغضب، تهدید وبی مهری خوانین قرار گرفتند وپس از آن به آبادان هجرت وچند سال بعد خرمشهررا بعنوان وطن برگزیدند آن مرحوم در آن شهر به هدایت وارشاد مردم می پرداختندودر کنار ارشاد وهدایت سر دفتری ازدواج راهم عهده دار بودند وعمر خود را وقف خدمت به مردم نمودند آن بزرگواراز ذوق شعری وطبع بالای ادبی بر خورداربودند که نمونه ایی ازشعار زیبای ایشان درنامه ایی که سال 1340هجری شمسی برای قاعد محمد کرمپور نوشته شده تقدیم می گردد.

                                                                                             

خبر از گلستان بلبل دهد با شورو با افغان    

                         که باد مهرگان بر گل وزید وشد خزان بستان

نه شمشادو نه سرو نه سنوبر در چمن باقی    

                            نه اندر بوستان سنبل ،شقایق،سبزه وریحان

تمام بلبلان از حجر گل سر در گریبانند     

                             همه مرغان صحرا وچمن افسرده ونالان

بهار عمر یاران رفته بر باد خزان آخر              

                             دریغا زیر خاک تیره شد منزلگه جانان

همه رفتند وروز شب هزاران ناله ها دارم  

                         به جای اشک خون ازدیدگان دارد بسی جریان

  دهی تنها تو از داغ عزیزان نیستی محزون  

                           تمام مردمان زین ماجرا از دیده خون افشان

  عاقبت ایشان در تاریخ 19/12/82 بدرود حیات گفت بدن ایشان پس از تشیع با شکوه در کنارتربت ومزار پدرش در قرستان میرهداف به خاک سپرده شد عاش سعیداً ومات سعیداً

                        

حجت  الاسلام والمسلمین شیخ حسین موصلی

                                                        

یکی ازروحانیون پرتلاش ،زحمتکش ،خدوم وباسابقه شهر سعداباد که نقش موثری در ایجاد واداره اولین مرکز مذهبی این شهر مسجد امام صادق(ع) داشتند مرحوم حجه الاسلام والمسلمین شیخ حسین موصلی جدخانواده های موصلی سعدآباد می باشدایشان با برادران فاضل ودانشمندش آیت الله شیخ محمد حسن برازجانی معروف به مجاهد برازجانی ومرحوم حجه الاسلام شیخ مرتضی مرتضوی برازجانی در برازجان ساکن بودند اما به درخواست وپیشنهاد مادراسماعیل خان شبانکاره جهت ارشاد وهدایت مردم به سعدآبادعزیمت ومنزلی درکنار قلعه خان برای خود بناء وپس ازآن مسجد امام صادق(ع) راکه در گذشته در زبان مردم به مسجد ننه خان معروف بود با مساعدت مالی مادر خان ومردم بناء می گذارند وبنا بر نقل معروف ومعتبری که نگارنده از فرزند بزرگ وارشد مرحوم شیخ حسین خلد آشیان جنت مکان مرحوم حاج باقر موصلی که یکی ازبزرگان دوست داشتنی وارزشمند این شهر بود شنیدم که مرحوم حجه الاسلام شیخ حسین به دعوت مادر خان به سعدآبادآمدند وعلت اصلی این دعوت نیاز مردم به روحانی وهدایت ودیگراینکه چون مادر خان به علم نجوم وپی بردن به حوادث آینده علاقمند بودند مرحوم شیخ حسین را که در این علم آگاهی وتخصص داشتندبه سعدآباد دعوت کردند وشیخ حسین با برادرش شیخ مرتضی به سعدآبادآمدند ومنشاء خدمات فراوان بودند آن بزرگوار در جریان مرگ ومیر مردم در سال معروف به آزاری که مرگ ومیربواسطه بیماری وبا شدت گرفته بود زحمات فراوانی رابرای تغسیل وتدفین مردگان انجام دادند که هنوز قصه این فداکاری وزحمت ایشان بر سر زبانها ست آن مرحوم پس ازعمری خدمت به مردم ودین در سال 1342هجری شمسی در شهر سعدآباد چشم از جهان فرو بست ودر منزل خود در جوار مسجد امام صادق(ع) به خاک سپرده شد

.                                                                                      

ثقه الاسلام محمد قلی کفایی

                                                                        

یکی از رجال مذهبی وپرتلاش عرصه منبر وتبلیغ درسعدآباد مرحوم ثقه الاسلام محمد قلی کفایی فرزند بهزاد متولد 1278 هجری شمسی می باشد .آن مرحوم درخانواده ای مذهبی وادب دوست وادیب پرور چشم به جهان گشود از هوش واستعداد فوق العاده ای بر خوردار بودواز همان کودکی به آموختن قرآن کریم وسپس به آموختن علوم عربی،احکام وفقه اهل بیت(ع) در نزد مرحوم آیت الله حاج سید اسماعیل مهدوی ونزد عمویش ملا کاووس کفایی وبعضی از روحانیون معاصرهمت گماشتند وپس از آن روی به منبر وخطابه آوردند وحدودسه ربع قرن به بیان احکام شرعی،تبلیغ معارف وروضه خوانی واقامه عزای اباعبداله الحسین وائمه هدی در شهر وروستا های اطراف پرداختند وعاقبت این پیر منبر وتبلیغ در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال 1382بدرود حیات گفت پس ازتشیع جنازه با شکوه در قبرستان میرهداف شهر سعدآباد به خاک سپرده گردید

.                                      

ثقه الاسلام والمسلمین سید عبداله موسوی 

                                                        

یکی از رجال اهل سخن ومنبر در سعدآباد ثقه الاسلام سیدعبداله موسوی ایشان در      سعدآباد متولد ودر همین شهر با قرآن ومعارف اسلامی آشنا گردیدند واز آخرین علماء بزرگ این شهر خوشه چیده اند سید عبداله ملبس به لباس روحانیت وسالیان طولانی در این شهر در منازل وتکا یا به وعظ وخطابه مشغول می باشند

.                                     

حجه الاسلام والمسلمین شیخ سعیدتوکلیان

                                                      

  یکی از روحانیون جوان وپر تلاش شهر سعدآباد حجه الاسلام والمسلمین شیخ سعید توکلیان متولد1353 در سعدآباد می باشد ایشان پس ازاخذ دیپلم در سال 74 راهی حوزه علمیه می گردند وچند سالی در قم از محضر بزرگان حوزه علمیه قم توشه بر می گیرند ودر سال1386 به وطن باز می گردند ودر همان سال بعنوان روحانی مستقردر روستای بوشکان از بخش کلمه دشتستان مشغول خدمت می شوند ومدت 40 ماه در آن روستا وروستا های اطراف به نشر معارف اسلامی می پردازند ایشان اکنون مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی می باشند

                                                       

 

حجت  الاسلام والمسلمین شیخ عباس تقوی

                                                          

یکی از روحانیون وطلاب جوان شهر سعدآباد حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس تقوی متولد سال1358 ایشان پس از اخذ دیپلم در سال 76 برای تحصیل علوم اسلامی به حوزه کاشان ودر سال 85 برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم عزیمت می نمایندوهم اکنون درحوزه علمیه قم مشغول تحصیل می باشند

.                                                     

طلبه ها ی سعدآباد

                                                                                   

آقای ابوالفضل بحرینی عضو هیئت تحریریه منبر طلاب سعدآباد،فارغ التحصیل مدرسه عالی شهید مطهری وطلبه غیر حضوری حوزه علمیه قم وکارمند اداره کل تبلیغات استان بوشهر وبرادرش آقای یحیی بحرینی دانشجووطلبه مدرسه عالی شهید مطهری بعنوان طلبه های این شهر محسوب می شوند.                                                                   

                                                                            

درچند سال اخیر با گسترش حوزه های علمیه خواهران در کشور تعدادی از خواهران سعدآبادی علاقمند به علوم اسلامی به حوزه های علمیه قم،برازجان،بوشهروکنگان وبعضی ازشهرهای دیگر برای تحصیل رفته اند که تعدادی از آنان پس از پایان تحصیلات در شهر سعدآباد ساکن ودر مدارس ومراکز فرهنگی دیگر مشغول ارشاد ونشر معارف اسلامی می باشند.