فصل برداشت خرما در بارگاهی

 اخبار سایت
 
 
فصل برداشت خرما در بارگاهی
فصل برداشت خرما در بارگاهی
        از نیمه  دوم شهریور ماه برداشت خرما از نخلستانهای بارگاهی  اغاز و تا پایان   نیمه اول مهر ادامه دارد            
سه شنبه 3 مهر 1397  23:27
منبع : فصل برداشت خرما در بارگاهی

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 28 مهر 1399  18:32:50
تعداد بازديد از اين خبر : 741

کليد واژه هاي مرتبط : فصل برداشت خرما در بارگاهی  ;