اخبار سایت
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : فصل برداشت خرما در بارگاهی
فصل برداشت خرما در بارگاهی
 فصل برداشت خرما در بارگاهی
از نیمه دوم شهریور ماه برداشت خرما از نخلستانهای بارگاهی اغاز و تا پایان نیمه اول مهر ادامه دارد
سه شنبه 3 مهر 1397